Polityka prywatności

1. Polityka prywatności w skrócie

1.1 Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas wyświetlania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można osobiście Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć poniżej w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony Państwa prywatności.

1.2 Kogo dotyczy niniejsza deklaracja?

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH Spółka Wspierania Gospodarki na Pomorzu Przednim GmbH [sp. z o.o.] przetwarza dane osobowe, poprzez ich gromadzenie, zapisywanie, wykorzystywanie, przesyłanie i usuwanie.

Niniejsza deklaracja dotyczy danych osobowych następujących osób:

• osób fizycznych zgłaszających się do nas o poradę
• pozostałych osób fizycznych, które się z nami kontaktują, takich jak klienci, partnerzy biznesowi, koledzy, boty, przedstawiciele i pracownicy, osoby prawne lub
• osób odwiedzających nasze oferty informacyjne w Internecie.

1.3 Proces gromadzenia danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych osobowych na naszej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony, którego dane kontaktowe znajdują się w zakładce impressum niniejszej strony internetowej. 

Jak zbieramy Państwa dane?

Zbierane są dane osobowe, które Państwo sami nam przekazują, np.: wypełniając formularz kontaktowy. Ponadto Państwa dane gromadzone są automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.  Są to głównie dane techniczne (tj. użyta przez Państwa przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas przeglądania strony). Dane te są gromadzone automatycznie, podczas wyświetlania przez Państwa naszej strony internetowej.

 W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Część gromadzonych danych służy sprawnemu administrowaniu naszą stroną internetową. Inne natomiast mogą być wykorzystywane do analizy Państwa aktywności na naszej stronie internetowej.

Jakie prawa przysługują Państwu w stosunku do Państwa danych?

W dowolnej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Państwa danych osobowych. Poza tym mają Państwo prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w razie pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności możecie się Państwo kontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych dostawców

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej Państwa indywidualna aktywność na naszej stronie internetowej może być statystycznie agregowana. W tym celu stosujemy przede wszystkim mechanizm tzw. plików cookies oraz tzw. programy analityczne. Statystyczna analiza Państwa aktywności internetowej na naszej stronie internetowej jest zwykle anonimowa: oznacza to, że konkretne zachowania podczas surfowania nie można indywidualnie do Państwa przypisać. Mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu przeciwko takiej analizie lub zapobiec jej, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. Możecie Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwości wniesienia sprzeciwu informujemy w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

1.4 Gromadzenie danych poza naszą stroną internetową

Dane służące do realizacji świadczonych do świadczenia usług

Państwa dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie w celach realizacji świadczonych przez nas usług.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Państwa dane osobowe gromadzimy, gdy kontaktują się Państwo z nami, np. jako osoba szukająca porady, klient, partner biznesowy itp., zwłaszcza jeśli:

- zwracają się Państwo do nas jako klient lub przedsiębiorca,
- kierują Państwo do nas wstępne zapytanie,
- rejestrują się Państwo w naszym serwisie w celu korzystania z naszych usług internetowych,
- kontaktują się Państwo z nami drogą mejlową, telefonicznie lub faksem,
- lub w ramach targów handlowych, wydarzeń, spotkań, projektów lub podobnych formatów.

Ponadto przetwarzamy również dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, jeśli jest to konieczne do realizacji naszych usług lub przetwarzania już zgromadzonych danych. Dane te pozyskujemy z wiarygodnych źródeł, takich jak rejestry handlowe czy zrzeszeniowe. Przetwarzamy następujące dane osobowe:

- dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, strony internetowe),
- szczegółowe informacje (tj. dane firmy),
- dane biznesowe (dane dot. zamówień, dane firmy, dane klientów z transakcji biznesowych, konkretne obszary interesujące użytkowników, np. biuletyny lub wydarzenia)

 W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu realizacji świadczonych przez nas usług:

- nawiązanie kontaktu z naszymi pracownikami,
- zgłoszenie do newslettera dot. różnych tematów i terminów,
- w celu realizacji świadczonych przez nas usług i związanej z tym komunikacji z Państwem np. zaproszenie lub potwierdzenie zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu,
-  przetwarzanie zapytań i wszelkich innych zgłoszeń dot. chęci zasięgnięcia porady,
- oferowanie Państwu naszych usług,
- ponadto Państwa dane osobowe są nam również potrzebne, aby móc oferować usługi, które są niezbędne do udzielenia Państwu optymalnej porady dopasowanej do Państwa potrzeb i realizowanych za Państwa uprzednią zgodą,
- spełniamy Państwa życzenia i odpowiednio ulepszamy nasze usługi,
- dziękujemy za udział w ankietach. Wyniki tych ankiet pomagają nam ulepszać nasze usługi dla Państwa,
- przetwarzamy dane jedynie za Państwa zgodą,
- przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdy poprzedza je wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę. Dotyczy to również cofnięcia oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały złożone przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w dniu 25 maja 2018 r. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do jej odwołania,
- Państwa dane przetwarzamy na podstawie aktów prawnych lub w interesie publicznym.

Kto otrzymuje Państwa dane i w jakim celu?

Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby wewnętrzne:

- W ramach usług świadczonych przez Spółkę Wspierania Gospodarki na Pomorzu Przednim GmbH [sp. z o.o.] właściwi pracownicy spółki mają dostęp do Państwa danych osobowych i informacji. Wszystkie osoby, którym powierzono przetwarzanie Państwa danych podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy i są odpowiednio zaprzysiężone.

Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby zewnętrzne:

Również poza Spółką Wspierania Gospodarki na Pomorzu Przednim GmbH [sp. z o.o.] jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności w celu spełnienia obowiązku zachowania tajemnicy, dlatego przekazujemy informacje Państwa dotyczące tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyrazili Państwo na to zgodę.

W celu realizacji świadczonych przez nas usług, współpracujemy z innymi firmami, tj.:

- wspierający nas dostawcy usług,
- usługodawcy, z których usług korzystamy, mogą również otrzymywać dane w celu realizacji wymienionych celów, o ile zachowują poufność wynikającą z udzielenia pełnomocnictwa przez klientów i spełniają specjalne wymogi dotyczące poufności. Mogą to być firmy z branży usług IT, logistyki (Deutsche Post w przypadku listów, DHL w przypadku paczek) lub telekomunikacyjnych,
- we wszystkich powyższych przypadkach zapewniamy, że osoby trzecie mają dostęp tylko do tych danych osobowych, które są absolutnie niezbędne do realizacji poszczególnych usług,
- Państwa tajemnice służbowe są z nami bezpieczne,
- przekazujemy Państwa dane osobowe i informacje tylko wtedy, gdy jest to niezbędne w kontekście relacji kontaktów biznesowych.

2. Informacje ogólne

 2.1 Ochrona danych osobowych

Ochrona prywatności Użytkowników niniejszych stron internetowych ma dla nas istotne znaczenie. Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem dot. polityki prywatności. Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Państwa osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie dot. polityki prywatności w przejrzysty wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to robi. Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

2.2 Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:

Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH
Spółka Wspierania Gospodarki na Pomorzu Przednim GmbH [sp. z o.o.]
Brandteichstraße 20
17489 Greifswald

telefon: +49 3834 55 06 09
e-mail: info(at)invest-in-vorpommern.de


Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (tj. nazwiska, adresy e-mail itp.).

2.3 Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Liczne procesy wymagające przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę. Wystarczy, że wyślą Państwo do nas nieformalny e-mail w tej sprawie. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed przyjęciem odwołania.

2.4 Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za kwestie ochrony danych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym ma siedzibę nasza spółka. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 2.5 Prawo do transferu danych

Macie Państwo prawo, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy zostały przekazanej Państwu lub stronie trzeciej, w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Pastwo bezpośredniego przekazania danych innemu odpowiedzialnemu podmiotowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

 2.6 Protokół kryptograficzny SSL lub TLS
Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłają Państwo do nas jako operatora niniejszych stron internetowych, informujemy, że niniejsza witryna używa protokołu kryptograficznego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w pasku adresu przeglądarki. Jeśli protokół SSL lub TLS jest a to aktywny, dane, które nam Państwo przekazujecie, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.


2.7 Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. W tym celu lub w razie jakichkolwiek pytań dot. Państwa danych osobowych, możecie się Państw kontaktować z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w impressum.
 

2.8 Sprzeciw wobec maili reklamowych
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy niniejszych stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, takich jak wiadomości spam.

3. Dane pozyskiwane podczas użytkowania naszej strony internetowej

3.1 Pliki Cookies

Niektóre strony internetowe stosują mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych. Pliki cookie nie wyrządzają szkód na Państwa komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do optymalizowania naszej oferty tak, aby była ona była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. W momencie zakończenia Państwa wizyty na naszej stronie są one automatycznie usuwane. Natomiast inne pliki cookie pozostają na Państwu urządzeniu, dopóki ich Państwo nie usuną.  Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty. Możecie Państwo dopasować ustawienia przeglądarki tak, aby każdorazowo byli Państwo informowani o ustawieniach plików cookie i mogli zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub w ogóle i włączyć automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny. Pliki cookie, które są wymagane do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania podczas surfowania), zostaną one oddzielnie omówione w niniejszym oświadczeniu dot. ochrony danych osobowych.

3.2 Pliki dziennika serwera
Operator stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas.
Są to:
- typ i wersja przeglądarki
- używany system operacyjny
- URL strony odsyłającej
- nazwa host komputera uzyskującego dostęp
- Czas zapytania serwera adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przed umownych.

3.3 Formularz kontaktowy
Przesyłając nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podali, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili możecie Państwo wycofać tę zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed odwołaniem. Dane, podane w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż zgłoszą się Państwo do nas z prośbą o ich usunięcie, cofną Państwo zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Państwa zapytania). Obowiązujące przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

3.4 Baza danych dot. wydarzeń

Nasza baza danych dot. (współ-)organizowanych przez nas wydarzeń daje możliwość dokonania wiążącej rejestracji na jedno z naszych wydarzeń. W związku z tą usługą agregowane zostają poniższe dane: płeć, imię, nazwisko, kod pocztowy / miasto, nr telefonu / nr faksu, e-mail, nazwa firmy i adres do faktury. Macie Państwo również możliwość przesłania nam otwartej wiadomości. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do rejestracji, realizacji wydarzenia i w stosownych przypadkach, rozliczeń (jeśli udział w wydarzeniach jest odpłatny).

4. Media społecznościowe

4.1 Udostępnianie treści za pośrednictwem wtyczek (Facebook, Google + 1, Twitter itp.)

Treści na naszych stronach mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy Google+, zgodnie z przepisami o ochronie danych. Niniejsza witryna wykorzystuje do tego celu narzędzie eRecht24 Safe Sharing Tool. To narzędzie nawiązuje bezpośredni kontakt między sieciami a użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych social-buttons. To narzędzie nie przesyła automatycznie danych użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednej z sieci społecznościowych, podczas korzystania social-buttons Facebooka, Google + 1, Twitter itp., pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed wysłaniem. Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony zgodnie z przepisami o ochronie danych w sieciach społecznościowych, bez konieczności tworzenia przez operatora sieci kompletnych profili użytkowników.

4.2 Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)
Na naszej stronie zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawca Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć poniżej: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo naszą stronę oraz Państwa adres IP. Klikając przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, można połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać Państwa wizytę na naszej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie znamy treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Facebooka pod adresem: de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcecie Państwo, aby Facebook mógł przypisać Państwa wizytę na naszej stronie internetowej do konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.

4.3 Wtyczka Twittera

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje wtyczki serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Retweet”, odwiedzane przez Państwa strony internetowe są łączone z Państwa kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Te dane są również przesyłane do Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony internetowej nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Twittera pod adresem: twitter.com/privacy. Możesz zmienić swoje ustawienia ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

4.4 Wtyczka Google+

Nasze strony wykorzystują funkcje Google+. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji: Za pomocą przycisku Google+ można publikować informacje na całym świecie. Państwo, jak i inni użytkownicy otrzymujecie spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów za pośrednictwem przycisku Google+. Google zapisuje zarówno informacje dot. Państwa aktywności w kontekście +1, jak i informacje o stronie, którą Państwo przeglądali po kliknięciu +1. Państwa +1 może być wyświetlane jako wskazówka wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania zarówno w Państwa profilu Google, lub na innych stronach internetowych i reklamach w Internecie. Google rejestruje informacje o Państwa aktywności w kontekście +1 w celu ulepszenia usług Google zarówno dla Państwa, jak i innych użytkowników. Aby móc korzystać z przycisku Google+, konieczne jest założenie globalnie widocznego, publicznego profilu Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, która została użyta podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Państwa profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Państwa adres e-mail lub posiadają inne informacje umożliwiające Państwa identyfikację.

Wykorzystanie zgromadzonych informacji: Oprócz celów określonych powyżej, podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Google o ochronie danych osobowych. Google może publikować podsumowane statystyki dotyczące działań +1 użytkowników lub przekazywać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

4.5 Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji wtyczki sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstrasse 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych stron zawierających funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą dane osobowe nie są przechowywane. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani nie jest oceniane zachowanie użytkownika. Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

4.6 Instagram

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna i umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych. Operatorem usług Instagrama jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA. Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z poszczególnych stron naszej witryny, na której zintegrowano komponent Instagrama (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w Państwa systemie jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent Instagrama o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego technicznego procesu Instagram otrzymuje informacje o tym, którą konkretną podstronę naszego serwisu Państwo akurat odwiedzacie. Jeżeli w tym samym czasie jesteście Państwo zalogowani na Instagramie, Instagram każdorazowo rozpoznaje, która konkretna podstrona jest odwiedzana i to przez cały czas przebywania na naszej stronie. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i przypisywane do Państwa konta na Instagramie przez Instagram. Klikając na jeden z przycisków Instagrama zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazywane za jego pomocą dane i informacje zostaną przypisane do Państwa osobistego konta użytkownika na Instagramie oraz zapisane i przetworzone przez Instagram. Instagram, za pośrednictwem komponentu Instagram, każdorazowo otrzymuje informacje, że odwiedziliście Państwo naszą stronę internetową; będąc w tym samym czasie zalogowanym na Instagramie, i uzyskując dostęp do naszej witryny; odbywa się to niezależnie od tego, czy klikną Pańśtwo komponent Instagram, czy nie. Jeśli nie chcecie Państwo, aby te informacje były przesyłane do platformy Instagram, możecie Państwo zapobiec transmisji, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wywołaniem naszej strony internetowej. Więcej informacji i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych Instagrama można znaleźć na stronach help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

5. Narzędzia analityczne i reklama

5.1 Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa tak zwanych „plików cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Przechowywanie plików cookie Google Analytics opiera się na Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

5.2 Anonimizacja adresu IP

Na niniejszej internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. W rezultacie Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej i/lub Państwach tworzących EOG, zanim zostanie przesłany do USA. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

5.3 Wtyczka przeglądarki
Chcąc zapobiec przechowywaniu plików cookie, należy odpowiednio ustawić oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Możecie Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5.4 Sprzeciw wobec gromadzeniu danych
Możecie Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników w Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

5.5 Przetwarzanie danych
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

5.6 Charakterystyka demograficzna w Google Analytics
Ta strona korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach użytkowników odwiedzających naszą witrynę. Te dane pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach dostarczonych przez Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możecie Państwo wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

6. Newsletter

6.1 Dane konieczne do subskrypcji newslettera

Chcąc otrzymywać newsletter oferowany w naszym serwisie, konieczne jest podanie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteście Państwo właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko za Państwa zgodą. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili możecie Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład poprzez link „Wypisz się” w newsletterze. Odwołanie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych. Dane przekazane w celu zapisania się do newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które przechowujemy do innych celów (tj. adresy e-mail służące do logowania się na stronach witryny przeznaczonych wyłącznie dla członków).

 6.2 Rapidmail

Ta strona używa Rapidmail do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Niemcy. Rapidmail to usługa, dzięki której może być organizowana i analizowana między innymi subskrypcja biuletynów. Dane wprowadzone w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane na serwerach Rapidmail w Niemczech. Jeśli nie zgadzają się Państwo na analizę przez Rapidmail, prosimy o rezygnację z subskrypcji newslettera. Podajemy do tego link w każdej wiadomości wysyłanej w ramach subskrypcji. Można również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych przez Rapidmail

Dla celów analizy wiadomości e-mail wysyłane za pomocą Rapidmail zawierają tak zwany „piksel śledzący”, który łączy się z serwerami Rapidmail w momencie otwarcia wiadomości. W ten sposób można określić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta. Ponadto z pomocą Rapidmail możemy określić, czy i które linki są klikane w wiadomości newslettera. Wszystkie linki w wiadomości e-mail to tak zwane linki śledzące, za pomocą których można liczyć kliknięcia. Więcej informacji na temat funkcji analitycznych Rapidmail można znaleźć pod następującym linkiem: https://de.rapidmail.wiki/ategorien/statistiken/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W każdej chwili możecie Państwo cofnąć tę zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe, które Państwo nam przekazali w celu subskrypcji newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i zostaną usunięte z naszych serwerów, a także z serwerów Rapidmail po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które przechowujemy do innych celów (tj. adresy e-mail służące do zalogowanie się na stronach witryny przeznaczonych wyłącznie dla członków). Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących bezpieczeństwa danych firmy Rapidmail pod adresem: https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę z Rapidmail, w której zobowiązujemy Rapidmail do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Ta umowa jest dostępna pod następującym linkiem: https://de.rapidmail.wiki/files/adv/muster-aufsdatenverarbeitung.pdf.

7. Wtyczki i narzędzia

7.1 YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek YouTube obsługiwanych przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Odwiedzając jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron Państwo odwiedzacie. Będąc zalogowanym na swoim koncie na platformie YouTube, umożliwiacie Państwo YouTube przypisanie swojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Możecie Państwo temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube. YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7.2 Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google, w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została otwarta za pośrednictwem Państwa adresu IP. Czcionki internetowe Google są wykorzystywane w celu jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użyje standardowej czcionki. Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć pod adresem developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

7.3 Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Do korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie wyszukiwania miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Zmiany w naszych przepisach dotyczących polityki prywatności

 Zastrzegamy sobie prawo do okresowego dostosowywania niniejszego oświadczenia dot. polityki prywatności, aby zawsze było zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi lub do wprowadzania zmian w naszych usługach w oświadczeniu o ochronie danych, np. przy wprowadzaniu nowych usług. W takim przypadku podczas Państwa następnej wizyty na naszej stronie internetowej będzie obowiązywało nowe oświadczenie dot. polityki prywatności.